Om finansiel leasing

Flexleasing er et populært udtryk for finansiel leasing af køretøjer med betalt registreringsafgift for en ønsket periode.

Både privatpersoner og virksomheder kan indgå leasingkontrakter.

Hvad er fordelene ved flexleasing:

Mindre kapitalbinding: Dit finansieringsbehov er væsentligt mindre sammenlignet med køb af en tilsvarende bil inkl. moms og registreringsafgift.
Lavere afskrivning: Idet bilens kostpris kun udgør en brøkdel sammenlignet med danske bilpriser er værditabet forholdsmæssigt mindre.
Billigere forsikring: Vi tilbyder gunstige bilforsikringer på billigere vilkår end under normale omstændigheder til biler med betalt registreringsafgift.
Større marked for gensalg: Fordi der ikke er betalt dansk registreringsafgift på bilen kan den sælges til udlandet.
Beskyttelse mod ændringer i registreringsafgiften: Din bil vil ikke tabe værdi over natten, hvis der i fremtiden bliver politisk vilje for at ændre den danske registreringsafgift.

Hvem ejer bilen:
Vi finansierer og ejer køretøjet. Du som leasingtager registreres som bruger i motorregistreret.

Hvad sker der efter endt leasing
Efter endt leasing skal lesingtager anvise en CVR-registeret køber til køretøjets restværdi. Såfremt restværdien de facto ikke opnås er leasingtager forpligtet til at indbetale forskellen.

Alternativt kan du:

· Genlease køretøjet – dette kan gentages flere gange.
· Lade bilen indgå i byttehandel med andet leasingkøretøj
· Samarbejde med os om at afsætte kørtøjet til anden leasingtager