Om flexleasing

Flexleasing er et populært udtryk for finansiel leasing af køretøjer med betalt registreringsafgift for en ønsket periode.

Både privatpersoner og virksomheder kan indgå leasingkontrakter.

Hvad er fordelene ved flexleasing:

Mindre kapitalbinding: Dit finansieringsbehov er væsentligt mindre sammenlignet med køb af en tilsvarende bil inkl. moms og registreringsafgift.
Lavere afskrivning: Idet bilens kostpris kun udgør en brøkdel sammenlignet med danske bilpriser er værditabet forholdsmæssigt mindre.
Billigere forsikring: Vi tilbyder gunstige bilforsikringer på billigere vilkår end under normale omstændigheder til biler med betalt registreringsafgift.
Større marked for gensalg: Fordi der ikke er betalt dansk registreringsafgift på bilen kan den sælges til udlandet.
Beskyttelse mod ændringer i registreringsafgiften: Din bil vil ikke tabe værdi over natten, hvis der i fremtiden bliver politisk vilje for at ændre den danske registreringsafgift.

Hvem ejer bilen:
Vi finansierer og ejer køretøjet. Du som leasingtager registreres som bruger i motorregistreret.

Hvad sker der efter endt leasing
Efter endt leasing skal lesingtager anvise en CVR-registeret køber til køretøjets restværdi. Såfremt restværdien de facto ikke opnås er leasingtager forpligtet til at indbetale forskellen.

Alternativt kan du:

· Genlease køretøjet – dette kan gentages flere gange.
· Lade bilen indgå i byttehandel med andet leasingkøretøj
· Samarbejde med os om at afsætte kørtøjet til anden leasingtager