Kreditværdighedsvurdering

Kreditværdighedsvurdering

Opdateret 1. februar 2023

Hvad er en kreditværdighedsvurdering?

EASY-LEASE A/S har som leasingselskab altid skulle indhente og vurdere vores kunders økonomiske forhold. Tidligere var det tilstrækkeligt at indhente indtægtsgrundlag på vores privatkunder, men grundet ny lovgivning på området er det pr. 15. oktober 2021 pålagt os at vurdere privatpersoners betalingsevne.

Det betyder, at vi skal kunne redegøre for vores privatkunders indtægter og udgifter med henblik på at sikre, at vores kunder har tilstrækkeligt økonomisk råderum til at kunne betale leasingforpligtelserne hos EASY-LEASE A/S. 

Kreditværdighedsvurderingen skal foretages ved etablering af enhver ny leasingaftale, uagtet om man er eksisterende eller ny kunde.

Hvem er Monthio?

EASY-LEASE A/S samarbejder med Monthio, som har udviklet en online-kreditløsning, der via MitID-samtykke indsamler nødvendige data fra eSkatData og bankoplysninger.  

Ansøgningsprocessen hos Monthio er gjort enkel og brugervenlig. Du modtaget et ansøgningslink på e-mail, og starter med at oplyse diverse stamdata, hvorefter du giver adgang til din eSkatdata og bank med MitID. Når alle relevante data er indsamlet, opstiller Monthio et simuleret budget, og der beregnes et rådighedsbeløb. EASY-LEASE A/S modtager denne rapport, og foretager den endelige kreditvurdering i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer. 

Hvilke oplysninger får EASY-LEASE adgang til?

Vi kan kun se de samlede udgifter grupperet i henhold til det simulerede budget. Vi får altså ikke adgang til enkelttransaktioner mellem konti, MobilePay-transaktioner, Dankort osv. 

Hvordan opbevares data?

Alle oplysninger bliver behandlet på baggrund af afgivet samtykke og behandles fortroligt. Trækker du dit samtykke tilbage, eller resulterer kreditværdighedsvurderingen ikke i en leasingaftale, vil oplysningerne blive slettet.

EASY-LEASE A/S og Monthio er godkendte af Finanstilsynet til at indhente oplysninger fra banker og eSkatData.